+34 93 480 84 93 info@invescontrol.com

TRZ


Software per a la traçabilitat global

Proporciona tots els elements necessaris per complir les normes de traçabilitat a nivell de línia i la possibilitat d’ampliació als nivells superiors de planta i corporació.

TRZ

Sistema TRZ

Per al compliment de les normes de traçabilitat i antifalsificació dels medicaments en vigor s’ha de marcar cada estoig amb un número únic, (serialització) i en alguns casos etiquetar cada agrupació indicant mitjançant un codi de barres els productes que conté a el seu interior, (agregació).

Proposta d’Invescontrol per complir les diferents normatives

A fi d’oferir un producte modular i escalable que permeti complir les normes actuals en vigor i fàcilment adaptable a les futures, Invescontrol ha desenvolupat el producte TRZ el qual, mitjançant els seus diferents mòduls, proporciona tots els elements necessaris per al compliment a nivell de línia i la possibilitat d’ampliació als nivells superiors de planta i corporació.

CARACTERÍSTIQUES EQUIP ESTÀNDARD

  • Software dissenyat per al compliment de les diferents normes de traçabilitat total del medicament (CE, USA, Corea, Xina, Turquia, Brasil, etc.)
  • Verificació dels diferents paràmetres en funció del tipus de traçabilitat (codi fix, incremental, control de repeticions, producte fora de rang, …).
  • Introducció des d’un únic punt, de les diferents dades del lot (lot, caducitat, …) per enviar als diferents dispositius (impressor, sistema de control, …).
  • Possibilitat de donar d’alta/baixa productes mitjançant lector de codis manual.
  • Reconciliació de la producció al final del lot.
  • Emmagatzematge en base de dades relacional, de la producció en temps real.
  • Possibilitat d’exportació a base de dades externa.
  • Generació d’informes per lot, exportables en diferents formats (PDF, XML, …).
  • Consulta les dades dels diferents lots des del panell d’operador.
  • Seguretat de les dades emmagatzemades mitjançant funció de backup/restauració.

Descarrega el nostre catàleg: